A protože v jasmínové sérii se objevuje řada bájných postav, které minimálně v bibli nebo legendách skutečně existovaly, pojďme si je společně představit.

Nezačneme nikým jiným než ďábelským a zvrhlým Asmodeem, Yasminniným bratrem. Kdo tedy vlastně byl Asmodeus? A proč je takový?

No, možná na to nedokážu úplně odpovědět, ale můžu vám o něm prozradit trochu víc.

Asmodeus, hebrejsky Ašmodaj, řecky Asmodaios není jen biblický démon. Zmíňka o něm se vyskytuje kromě židovského Talmundu a později bibli, také v Avestě, což je sbírka staroíránských posvátných spisů, který s největší pravděpodobností má nemálo společného se starověkou Indií, odkud vzhledem k jazyku, kterým je psaná, původně pocházeli její autoři. Takže našemu milému Asmodeovi skutečně mohlo táhnou na tři tisíce let, jak je uvedeno v knize.

Nejprve si povíme, jak ho viděli staří dobří křesťané v knize Tóbit.

Asmodeus je v knize vypodobněn jako démon, jenž je sexuálně přitahován k Sáře, dceři Reguela a o svatební noci zabíjí její manžele. Když takto zabije sedm novomanželů, chystá se zabít i Tóbita, který ovšem s pomocí anděla Rafaela Asmodea zažene do Egypta, kde je Rafaelem spoután. Asmodeus je v této knize vykreslen jako představitel zla.

A co na to Talmund?

V Talmundu je Ašmodaj zpodobňován jako démon, který sice nemá takovou vražednou moc, jako jeho vzor v knize Tóbit, nicméně přesto zůstává představitelem zla a bývá spojován především se sexualitou, eventuálně se v některých případech specializuje na mladé dívky, jež jsou jím následně „posedlé“. Má velkou zálibu v ženách, jeho velkým cílem je tak v některých legendách Šalamounův harém. To vede některé badatele k přesvědčení, že Ašmodaj byl v pozdějších rabínských představách daleko spíše inspirován řeckým Satyrem než zlem jako takovým (to je vyhrazeno většinou Samaelovi). V mindraši Nistarot rabi Šim’on bar Jochaj posedne caesarovu dceru. V takových případech se i jeví jako bytost s určitým, byť poněkud zvráceným, smyslem pro humor.
Podle jiné legendy pomáhal Šalamounovi se stavbou jeho Chrámu a byl při té příležitosti Šalamounem obelstěn. Tato legenda může v některých bodech připomínat oblíbenou tématiku v českých pohádkách, kdy ďábel nebo čert uzavře sázku (nejčastěji o duši) výměnou za splnění náročného úkolu, během jehož plnění pak bývá často podveden a musí přiznat porážku.

V některých pasážích je vypodobňován jako manžel Lilith (v jiných pasážích je to Samael). Dále je podle některých legend potomkem Adama a sukuby zvané Namah z dob, kdy Adam byl se svou první ženou Lilith.

A okultismus?

Démon Asmodeus se objevuje jako 32. démon v magickém grimoáru Goetie a v Knize umění Almadelova, což jsou obojí části knihy Lemegeton. Jsou zde obsaženy popisy jak s tímto démonem jednat, v jaké podobě se zjevuje, jeho pečeť a také, co vše je v jeho moci.

Facebook
Twitter