Stejně jako Yasminne, hlavní hrdinka Jasmínové série, jsem se i já musela spřátelit s Wikipedií, než jsem se do psaní knihy vůbec mohla pustit. Naneštěstí bývají informace, které tam člověk najde, málokdy  ověřené a obvykle jsou navíc i nedostatečné. Navzdory mému očekávání, jsem se o Michaelovi dozvěděla z Wikipedie mnohem méně, než o Lilith nebo Asmodeovi, takže pátrání po tom, co všechno se o něm povídá a jak by vlastně měl vypadat,mi trvalo trochu déle než jsem čekala.
Kdo tedy vlastně je ten muž, kvůli němuž byla Lilith ochotná obětovat veškeré své feministické zásady?
Jméno Michael znamená „ten, kdo je jako Bůh“ nebo „ten, kdo vypadá jako Bůh.“ Archanděl Michael je vůdcem archandělů. Známý je rovněž jako Bešter, Mika ‚il, Sabbathiel, sv. Michal.
Vede řád andělů, který je znám jako „Ctnostní“, a dohlíží na ži­vot nositelů světla (světlonošů). Jeho hlavním úkolem je zbavovat zemi a její obyvatele toxinů spojených se strachem.
Michael byl inspirací vůdců a nositelů světla již v dávné minu­losti, kdy v Ráji učil Adama, jak má obdělávat půdu a starat se o rodinu. Johanka z Arku řekla svým inkvizitorům, že to byl archanděl Michael, který jí dal impuls a odvahu k tomu, aby ved­la Francii ve Stoleté válce. V roce 1950 byl kanonizován jako sv. Michal, „patron policistů“, protože pomáhá hrdinnými činy a statečností.
Archanděl Michael je neobyčejně vysoký a hezký a obvykle nosí meč, který používá k tomu, aby nás osvobodil od nástrah strachu. Michael je svou podstatou svázán s ohnivou energií a v jeho přítomnosti se začnete potit.
Vede a řídí ty, kteří mají pocit, že bloudí nebo si neumí poradit se smyslem života či kariérou v práci. Dokáže stimulovat nemotivované nebo bázlivé, aby začali jednat. Michael vám rov­něž řekne, jaký další krok byste měli učinit.
V umění bývá nejčastěji zobrazován v červeném a zeleném šatě a v zeleném či bílém zářivém brnění. V rukou třímá meč nebo kopí. Jako anděl smrti a božské spravedlnosti někdy drží v ruce váhy.