Star se narodila do světa, v němž má každý pevně určené místo. Možnost volby je privilegiem, kterého se téměř nikomu nedostává. Každé vybočení z řady, znamená okamžité vyřazení z programu.

Od narození je jejím jediným cílem, projít úspěšně dalším členěním, aby si mohla vybrat povolání, které jí umožní získat co největší míru svobody.

Přesto je nakonec vybrána mezi dívky, které jsou vychovány pro nejlépe postavené rodiny z Federace. Ona sama o tu poctu však vůbec nestojí.

Tuší, že nové postavení bude jen dalším vězením, pečlivě skrytým za pozlátkem peněz, večírků a krásných šatů. Ale taky jí postupně dochází, že může získat daleko větší moc, než si kdy jen zkusila představit. A moc znamená svobodu nejen pro ni, ale i pro všechny ostatní.

Dobře ví, že jediným, na koho se může spolehnout, je ona sama, dokud se dočista nezblázní a nezačne si povídat s pokojovými květinami ve vlastní ložnici. A co hůř, ony jí dokonce začnou odpovídat.

Facebook
Twitter